UWAGA! 

W związku z zagrożeniem pandemią koronowirusa, zgodnie z komunikatem GK ZHP z dnia 11.03.2020r. informujemy, że wszelkie śródroczne działania harcerskie (rajdy, biwaki, wycieczki, zbiórki zastępów i drużyn itp) zostają zawieszone do dnia 31 marca b.r.

 

Zachęcamy zastępowych i drużynowych do pozostania w kontakcie ze swoimi zastępami i drużynami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W sytuacjach zagrożenia koronawirusem i w celu uzyskania dodatkowych informacji można skontaktować się  również z Komendantem i Komendą Hufca (menu KONTAKT).

 

Wytyczne GK dla drużynowych - TUTAJ


 DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ - LUTY 2016


Hufiec Sulęcin działa w strukturach Chorągwi Ziemi Lubuskiej i zrzesza drużyny oraz gromady zuchowe z gmin Sulęcin, Lubniewice (powiat sulęciński) oraz Ośno Lubuskie. Większość jednostek to drużyny środowiskowe. Szczegółowe informacje o drużynach, zespołach i władzach Hufca znajdują się w menu STRUKTURA.

Według Ewidencji ZHP, stan naszego hufca na dzień 01 stycznia 2019r. to 38 zuchów, 78 harcerzy i harcerzy starszych oraz 7 wędrowników (łącznie 123 osoby) pracujących w 9 drużynach i gromadach zuchowych. W hufcu działa ponadto 29 instruktorów, 6 seniorów zrzeszonych w Kręgu "Senior"i dwa kluby - Ratowniczy i Pożarniczy.Aktualna składka członkowska (2020) - 12 m-cy x 12zł = 144zł rocznie.